Složení mateřského mléka ovlivňuje střevní mikroflóru dítěte

Rubriky: |

Není pochyb o tom, že správné složení střevní mikroflóry je důležité pro lidské zdraví, neboť mikroflóra hraje roli nejen v udržení správného prostředí v trávicím traktu, ale ovlivňuje i imunitní systém, dokonce i psychiku.

Novorozenec je osídlen mikroflórou, kterou získává při průchodu porodními cestami matky, další vývoj mikroflóry pak závisí na stravě, jakou je dítě krmeno. Nejčastěji je to mateřské mléko. Důležitou součástí mateřského mléka jsou i oligosacharidy, kterými se „živí“ i některé bakterie střevní mikroflóry, která se postupně mění a vyvíjí a u každého jedince je unikátní.

Mateřské mléko obsahuje ponejvíce neutrální oligosacharidy a pak i malé množství kyselých oligosacharidů. Složení oligosacharidů se může v mléce jednotlivých matek lišit. Matky, které jsou nositelkami genu, který kóduje fukosyltransferázu 2, mají specifické mléčné oligosacharidy, které mění složení mikroflóry tak, že má vyšší množství bakterií z rodu Bifidobacterium a Bakteroides (ty se tímto specifickým oligosacharidem živí, naopak chyběly bakterie rodu Prevotella. Toto složení mikroflóry přetrvává u dítěte minimálně do 2‒3 let. Děti těchto matek jsou lépe chráněny proti vzniku nemocí, v nichž hraje roli imunitní systém, např. Crohnova nemoc, cukrovka I. typu aj.

 

Zdroj:

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0161211