Rychlé změny složení mateřského mléka po zvýšení konzumace cukrů/tuků

Rubriky:

Složení mateřského mléka výrazně ovlivňuje složení stravy maminky. Zatím se hodnotilo hlavně složení mateřského mléka, které je závislé na dlouhodobé dietě maminky. Vědce zajímalo, zda existuje i krátkodobý efekt mateřské stravy na mateřské mléko. Devět kojících žen jeden den zvýšilo příjem tuků nebo cukrů nebo obou složek. Po zvýšení příjmu tuků a cukrů došlo k okamžitému nárůstu hodnot triglyceridů v mateřském mléce. Pokud matky přijímaly více cukrů, zvýšila se hodnota cholesterolu v mléce. V případě, že matky přijímaly více tuků, došlo ke zvýšení koncentrace triglyceridů a laktózy, zároveň se snížila koncentrace bílkovin v mateřském mléce. Je tedy zajímavé, že i krátkodobé zvýšení příjmu cukrů/tuků vede ke změnám koncentrace triglyceridů, cholesterolu, laktózy a bílkoviny v mateřském mléce.

Zdroj: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mcn.13168