Různé metody krmení mohou u dítěte zvýšit riziko rozvoje potravinových alergií

Rubriky:

Matky, které střídají metody krmení dětí do 6 měsíců, tj. krmí umělou stravou, kojí, využívají odsávané mléko…, vystavují své děti vyššímu riziku toho, že se u nich později objeví potravinová alergie. Toto zjištění bylo prezentováno na kongresu American Academy of Allergy, Asthma and Immunology. Sice se doporučuje vystavovat děti možným alergenům, neboť je prevencí senzitizace a alergií, ale v tomto případě to neplatí.

Ve své studii vědci vyhodnocovali data získaná od matek ohledně způsobů krmení u 1387 dětí, a to každý měsíc do 1 roku, dále sledovali, zda se u dětí objeví alergie, a to ve 4, 9, 12 měsících a 6 letech. Závěr studie zněl, že u dětí, kdy matka střídá způsoby krmení, je potravinová alergie častější. Nejlépe jsou na tom děti, které jsou přímo kojené. Je však ještě nutné provést další zkoumání.

Zdroj:

Mathias, JMG, et al. Abstract L32. Presented at: American Academy of Allergy, Asthma and Immunology Annual Meeting; March 3-6, 2017; Atlanta.