Rozdíly ve složení bílkovin mateřských mlék

Rubriky:

Je jen logické, že složení mléka jednotlivých živočichů se v některých aspektech liší. Autoři studie porovnávali základní složení mléka lidského s mléky přežvýkavců. Jednalo se o 198 vzorků lidského, 169 kravského, 213 kozího a 128 jačího mléka. Se vzorky byla provedena proteomická analýza (zaměřená na hodnocení proteinů/bílkovin). Mezi jednotlivými živočišnými druhy byly velké rozdíly ve složení bílkovin mléka. Lidské mléko obsahovalo nejvyšší koncentrace bílkovin, které jsou zapojeny do slizniční imunity, složky komplementu (součást vrozené imunity) a regulátorů imunitního systému i komplementu. Vyšší koncentrace pro bakterie „toxických“ bílkovin byly v mlécích přežvýkavců. Lidské mléko bylo také bohaté a bílkoviny, které napomáhají dopravě a využiti dalších živin ze střeva do těla. Nechyběl ani inhibitor enzymu peptidázy, která štěpí i bioaktivní bílkoviny. Omezení aktivity peptidázy ochrání bílkoviny přes „strávením/rozložením“ a ty mohou plnit svou funkci. Lidské mléko je tedy bohatší na látky, které podporují ochranu dítěte před infekcemi, posiluje jeho imunitu a umožňují využít živiny. Mateřské mléko tedy není možné plně nahradit mléky jiných živočichů.

Zdroj: Comparative proteomics analysis of human and ruminant milk serum reveals variation in protection and nutrition