Rozdíly v koncentraci imunoglobulinů v mateřském mléce

Rubriky:

V mateřském mléce je mnoho pro dítě potřebných látek, které podporují nejen růst, ale také obranyschopnost, která je zvýšená i přítomností imunoglobulinů.  Autoři ve studii zjišťovali koncentraci imunoglobulinů IgM a IgG v mléce matek, které do 6 měsíců dítěte pouze kojí vs. ty, které přidávají i jinou stravu než mateřské mléko (nekojí výhradně).

Studie prokázala, že v mateřském mléce matek, které výhradně kojí, tedy častěji a intenzivněji, jsou vyšší koncentrace IgG. Koncentrace protilátek je tedy spojená s četností kojení, s intervaly mezi kojením. Kratší intervaly zvyšují koncentraci IgG, čímž může být posílena i imunita dítěte. 03/12/2018

Zdroj: Alterations of immunoglobulin G and immunoglobulin M levels in the breast milk of mothers with exclusive breastfeeding compared to mothers with non‐exclusive breastfeeding during 6 months postpartum: The Jordanian cohort study