Psychický stres snižuje imunologický přínos mateřského mléka

Rubriky:

Nedávno jsme psali o tom, že stres mění složení mikrobioty v mateřském mléce. Nová studie ukazuje, že psychický stres ovlivňuje i další složky mateřského mléka. Testovali vzorky od 89 žen, které byly vyšetřeny, aby se zjistilo, v jaké jsou psychické (ne)pohodě. V mléce se hodnotila hladila protilátky IgA, které mohou pomoci dítěti odolávat infekcím. Ukázalo se, že matky, které udávaly, že jsou v nepohodě, že jsou delší dobu ve stresu měly nižší hodnoty IgA v mléce. Je tedy vidět, že psychický stav matky je nesmírně důležitý a výrazně ovlivňuje složení mateřského mléka a tím i zdraví kojeného dítěte.  Je tedy potřeba, aby byla matka co nejvíce v klidu a pohodě.

Zdroj: Psychological stress reduces the immunological benefits of breast milk