Protilátky proti SARS-CoV-2 po očkování v mateřském mléce odolávají trávicím procesům

Rubriky:

Kojenec získává protilátky, které ho chrání před nemocemi, z mateřského mléka. Matky si vytváří protilátky po prodělání nemoci, ale také po očkování. V této studii autoři zjišťovali, jak je to s protilátkami po očkování proti SARS-CoV-2. V mnoha minulých studiích bylo potvrzeno, že protilátky do mateřského mléka pronikají. Dalším cílem bylo zjistit, zda protilátky vydrží cestu trávicím traktem, aby mohly dítěti aktivně „sloužit“. Protilátky jsou bílkoviny, které mohou být ohroženy rozkladem v žaludku a střevě vlivem kyseliny chlorovodíkové a enzymů, a tím ztratit svou účinnost. Ve studii bylo 43 kojících žen, které byly naočkovány minimálně dvěma dávkami vakcíny, a to buď mRNA (Pfizer/BioNTech, Moderna), nebo vektorovou vakcínou (AstraZeneca). Autorům se na laboratorním modelu trávení novorozenců a kojenců podařilo zjistit, že protilátky IgG i IgA proti SARS-CoV-2 dokážou odolat působení vlivů v žaludku i střevě. U IgG dochází k malým ztrátám v žaludku i ve střevě a u IgA je to až ve střevě. Studie tedy ukazuje, že protilátky po očkování matky se nejen dostávají do mateřského mléka, ale mohou odolat i trávicím procesům, v účinné formě proniknout do krve dítěte a chránit jej tak před infekcí.

Zdroj:

https://doi.org/10.3390/nu14163368

22.8.2022; Holmannová