Protibakteriální látky v mateřském mléce

Rubriky:

Vědcům se stále daří objevovat nové látky, které jsou v mateřském mléce. V této studii autoři nalezli v mateřském mléce také dvě látky působící proti bakteriím, a to chemerin a dermicidin. Studií se ukázalo, že se tyto látky nacházejí v nejvyšší koncentraci v kolostru a klesají ve zralém mléce. Chemarin a dermicidin se nachází také v krvi matek. Přitom vyšší koncentrace byla v mléce než v krvi.  Dále pak se zjistilo, že matky, které trpěly těhotenskou cukrovkou, měly ještě vyšší množství obou látek, jak v krvi, tak v mléce, než matky zdravé. Cukrovka může narušit zdravotní stav matky i dítěte a vyšší hodnoty těchto látek je mohou dobře chránit. 04/22/2019

Zdroj: Chemerin and Dermcidin in Human Milk and Their Alteration in Gestational Diabetes