Přítomnost protilátek proti SARS-CoV-2 v mateřském mléce po 6 měsících od očkování

Rubriky:

Očkování těhotné či již kojící ženy vede k produkci ochranných protilátek proti COVID-19, které pronikají také do mateřského mléka a mohou pomoci ochránit před nákazou také dítě. V této studii autoři zjišťovali, zda jsou protilátky přítomné v mateřském mléce šest měsíců po očkování. Ve studii bylo 30 očkovaných těhotných nebo kojících žen. Hodnotily se hladiny protilátek před vakcinací, a dále 1, 3 a 6 měsíců po vakcinaci. Nejvyšší hodnoty ochranných protilátek IgG byly po jednom měsíci od očkování a jejich hladiny se udržovaly po celých šest měsíců. Dále se měřily protilátky IgA, které jsou označovány za slizniční. Ty byly v mateřském mléce nalezené po měsíci a po třech měsících, ale po šesti měsících už „vyvanuly“.

Hodnoty protilátek v mateřském mléce odpovídaly hodnotám v krvi kojících žen. Není důležitá jen přítomnost protilátek, ale také jejich neutralizační aktivita, tedy schopnost vyvázat virus. Ta byla po měsíci 83,3 %, po třech měsících 70,4 % a po šesti měsících 25 %.

Studie tedy ukazuje, že protilátky z očkování jsou v mateřském mléce ještě šest měsíců po očkování ženy a po tu dobu si uchovávají i neutralizační aktivitu, byť po šesti měsících již jen nízkou.

Zdroj: Human Milk SARS-CoV-2 Antibodies up to 6 Months After Vaccination

11.1.2022; Holmannová