Přítomnost bisfenolů v mateřském mléce a vliv na kojence

Rubriky:

V posledních letech se věnuje velká pozornost látkám, které mohou narušit tvorbu hormonů, endokrinních disruptorů, mezi něž patří také bisfenol A, bisfenol F a S. Jejich přítomnost v mateřském mléce by mohla mít na dítě negativní vliv. Vědci provedli studii ve španělské Valencii. Testovali vzorky mateřského mléka od 120 žen. Sledovali také, co může ovlivnit přítomnost a hodnoty bisfenolů v mateřském mléce. Zjistili, že v mateřském mléce se nachází bisfenol vázaný, který nemá estrogenní účinky, ale také nevázaný, který je pro kojence rizikový. Nevázaný byl detekován v 77 % vzorků, celkový bisfenol (vázaný + nevázaný) byl detekován u 83 % vzorků. Bisfenol F byl ve 22 % vzorků a bisfenol S v 1,1 % vzorků.

Výskyt a hodnoty bisfenolu byly vyšší u matek, které bydlely ve městech, něž u těch, které bydlely na vesnici. Hodnoty se také zvyšovaly u matek, které pravidelně používaly produkty k péči o pleť.

Při hodnocení rizik mateřského mléka s bisfenolem pro kojence se ukázalo, že z testovaných mateřských mlék dostane dítě do těla (dle koncentrace bisfenolu v masteřském mléce) 0,04 -1μg/kg, přitom tolerovatelná dávka je 4 μg/kg, takže nalezená množství bisfenolu v mateřském mléce by neměla mít vážný dopad na zdraví kojenců. Přesto  by bylo dobré zvážit snížení vystavení se bisfenolům. 05/13/2019

Zdroj: Biomonitoring of bisphenols A, F, S in human milk and probabilistic risk assessment for breastfed infants.