Prevence chronických onemocnění díky fyzické aktivitě v těhotenství

Rubriky:

Pravidelná fyzická aktivita je spojena s podstatnými přínosy pro zdraví, včetně zlepšení fyzické zdatnosti a duševního zdraví, jakož i snížení rizika chronických onemocnění a úmrtí. Těhotenství je jedinečné období života ženy, kdy životní styl, zvláště fyzická aktivita, může významně ovlivnit zdraví plodu i jí samotné.

Udržování pohybové aktivity v těhotenství je velmi důležité. Intenzitu a vhodné způsoby fyzické aktivity a cvičení je ale nutné vždy prodiskutovat se svým lékařem. Za standardního průběhu těhotenství přiměřená tělesná aktivita nemá žádné negativní účinky na plod ani na matku. Nagpal a Mottola (2020) ve své studii pojednávali o potenciální preventivní roli prenatální fyzické aktivity v rozvoji hlavních chronických onemocnění (obezita, cukrovka 2. typu a kardiovaskulární onemocnění), neboť nitroděložní prostředí může ovlivnit fyziologii pozdějšího života vyvíjejícího se plodu, včetně náchylnosti k chronickým chorobám.

Ve zmíněné studii autoři popsali přirozenou fyziologickou reakci na těhotenství, která může zvýšit riziko komplikací (gestační hypertenze, nadměrné nebo nedostatečné gestační přibývání na váze, gestační diabetes) a následně riziko onemocnění matky i dítěte v pozdějším věku. Oproti tomu zdravé chování během těhotenství, jako je přiměřená fyzická aktivita, může mít pozitivní účinek snižující riziko vzniku chronických onemocnění.

Jako příklad autoři uvedli, že cvičení během těhotenství snižuje hladinu krevní glukózy a tím i přenos glukózy z matky na plod, a proto prenatální cvičení může zabránit vývoji diabetu 2. typu u dítěte. Prenatální cvičení také zlepšuje krevní tlak matky a snižuje riziko vzniku gestační hypertenze a preeklampsie.

Tabulka níže je vodítkem pro volbu frekvence, intenzity a typu fyzické aktivity dle toho, zda žena před těhotenstvím žila pohybově aktivním způsobem života nebo spíše neaktivně.

Doporučená frekvence, intenzita a typ těhotenského cvičení pro ženy dle toho, zda byly před těhotenstvím pohybově aktivní či neaktivní (převzato a upraveno dle Mottola et al., 2018; Nagpal, Mottola, 2020).

Ženy bez aktivního pohybu před těhotenstvím (cíl: 150 minut cvičení lehké až střední intenzity za týden)
Frekvence Začněte cvičit 2–3 dny v týdnu a postupně rozšiřte na 4–5 dní v týdnu. Zvažte zahrnutí tréninku (1–2 dny v týdnu) s využitím lehkých závaží.
Intenzita Začněte s lehkou intenzitou cvičení a postupně zvyšujte na středně těžkou intenzitu.
Délka cvičení 15–20 minut, později 30 minut
Typ cvičení chůze, stacionární jízda na kole (rotoped), plavání, prenatální skupinové fitness kurzy
Ženy s aktivním pohybem před těhotenstvím (cíl: nejméně 150 minut cvičení střední intenzity za týden)
Frekvence 4–5 dní cvičení v týdnu, později se doporučuje zvýšit na 6–7 dní. Zvažte zahrnutí silového tréninku 2–3 dny v týdnu s využitím závaží o stejné nebo nižší hmotnosti jako před těhotenstvím. Větší počet sérií.
Intenzita Cvičte s podobnou nebo střední intenzitou jako před těhotenstvím a podle potřeby intenzitu snižujte.
Délka cvičení 30 minut, později 60 minut
Typ cvičení jogging, rychlá chůze, jóga, stacionární jízda na kole (rotoped), plavání, prenatální skupinové fitness kurzy

Ing. Petra Černá

7.6.2021

 

Zdroje:

Nagpal TS, Mottola MF (2020): Physical activity throughout pregnancy is key to preventing chronic disease. Reproduction, 160(5), R111-R118.

Mottola MF, Davenport MH, Ruchat SM, Davies GA, Poitras VJ, Gray CE, Jaramillo Garcia A, Barrowman N, Adamo KB, Duggan M, Barakat R, Chilibeck P, Fleming K, Forte M, Korolnek J, Nagpal T, Slater LG, Stirling D, Zehr L (2018): 2019 Canadian guideline for physical activity throughout pregnancy. British Journal of Sports Medicine, 52, 1339–1346. doi: 10.1136/bjsports-2018-100056