Přestupuje hliník z antiperspirantů do mateřského mléka?

Rubriky:

Mnohé antiperspiranty obsahují hliník, který působí toxicky obzvláště na nervovou soustavu. Novorozenci a kojenci jsou k toxicitě hliníkem mnohem citlivější, tj. mnohem menší dávka vede k jejich zdravotnímu poškození. V této studii autoři zjišťovali, zda může hliník z používaných antiperspirantů přecházet do mateřského mléka. Studie se účastnilo 58 matek, z nichž 15 pravidelně používalo antiperspiranty bez hliníku a 43 používalo antiperspiranty s hliníkem.

Všechny ženy plně kojily. V koncentraci hliníku v mateřském mléce nebyl mezi skupinami rozdíl. Interkvartilové hodnoty byly u matek používajících bezhliníkové antiperspiranty 5,2–11,9 µg/l a u žen s antiperspiranty s hliníkem 3,46–9,4 µg/l. Výsledky napovídají, že používání antiperspirantů s hliníkem nezvyšují jeho koncentraci v mateřském mléce. Pro definitivní potvrzení bude nutné provést studii s větším počtem žen.

Zdroj: Aluminum Content of Human Milk and Antiperspirant Use

26.04.2021, DH