Přenos COVID-19 na dítě během porodu a v dalších dnech

Rubriky:

Zatím stále není přesně jasné, jak je to s přenosem COVID-19 na dítě během porodu či kojení. Bylo vydáno mnoho studií, z nichž autoři tohoto textu udělali shrnutí. Našli 49 studií, která odpovídala přísným kritériím výběru na kvalitu provedení, a tedy i výsledky studie.

V těchto studiích bylo 666 novorozenců a 655 žen s pozitivním výsledkem na SARS-CoV2. 28 ze 666 novorozenců mělo potvrzený COVID-19 během dalších dní po porodu. 291 žen rodilo přirozeně a z narozených 292 dětí onemocnělo 8 COVID-19 (2,7 %), 364 žen rodilo císařským řezem a z 374 dětí 20 onemocnělo COVID-19 (5,3 %). Z 28 pozitivních dětí bylo 7 kojeno, 3 dostávaly umělou stravu, 1 dostávalo odsávané mléko a u ostatních chybí data o způsobu krmení. Žádné z dětí nemělo těžší průběh infekce. Autoři tedy uzavírají, že i přes pozitivitu matky na COVID-19 je přenos infekce výjimečný, děti většinou nemají vůbec žádné příznaky a riziko infekce nezvyšuje typ porodu, kojení či ubytování dítěte s matkou na pokoji. Je tedy možné rodit dle možností matky, bez obav dítě kojit, není nutné matku a dítě od sebe izolovat. Ale samozřejmě záleží na stavu a tíži průběhu COVID-19 u matky. 15.06.2020

Zdroj: Maternal Transmission of SARS-COV-2 to the Neonate, and Possible Routes for Such Transmission: A Systematic Review and Critical Analysis