Prenatální vystavení znečištění a IQ dětí v 6 letech

Rubriky:

O nebezpečí plynoucím z vystavení plodu v děloze škodlivinám jsme už psali. Je tu nová studie, která sledovala vliv popílku, pevných částic PM2.5 na IQ dětí. Ve studii bylo 512 maminek, které byly během těhotenství vystaveny znečištění ovzduší v různé míře.

IQ dětí bylo změřeno v šesti letech. Ukázalo se, že největší negativní efekt na vývoj mozku dětí má vystavení znečištění těhotné ženy v prvním trimestru. Horší výsledky v testech inteligence měli chlapci v porovnání s dívkami, na ně tedy znečištění v průběhu nitroděložního vývoje působí více. Jako ochranné faktory se ukázaly pobyt v přírodě a kojení.

Kratší kojení či nekojení + vystavení znečištění mělo nejvýraznější negativní vliv. Výsledky tedy ukazují, že vystavení znečištění ještě před porodem může narušit kognitivní vývoj dětí, což je možné zachytit v šesti letech dítěte, efekt je tedy dlouhodobý a může být zmírněn kojením.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651323003172?via%3Dihub

27.3.2023; Holmannová