Prenatální a postnatální užívání vitamínu D a vznik astmatu u dětí

Rubriky:

Vitamín D je nezbytný pro mnoho procesů v těle. Nepomáhá jen udržovat zdravé kosti, podporuje také správnou funkci imunitního systému. Různé studie poukázaly na fakt, že v populaci převládá jeho nedostatek. V této studii autoři hodnotili riziko vzniku astmatu a dušnosti u dětí, kterým se vitamín D dostával ve vyšší míře prenatálně (jejich matky ho suplementovaly v těhotenství), i po narození, od kdy jim byl pravidelně podáván. Ve studii bylo 748 žen a dětí. Účastníci byli rozdělení do skupin podle dávky vitamínu D, kterou dostávali (vysoká dávka 4400 UI vs. nízká dávka 400 UI). Děti byly sledovány do věku šesti let.

Během prvních třech let se opakovaná dušnost (hvízdání na hrudníku) a astma vyskytly méně u dětí, jejichž matky před porodem dostávaly vysoké dávky vitamínu D a děti po porodu nízké dávky vitamínu D. Ochranný efekt vitamínu D byl patrný hlavně u dětí, které byly plně kojené do čtyř měsíců. V šesti letech však vymizel. V tomto věku se astma u dětí vyskytovalo nezávisle na dávkách vitamínu D.

Ze studií vyplývá, že suplementace vitamínem D je obecně prospěšná, v těhotenství podporující též zdravý vývoj dítěte. Užívání vysokých dávek vitamínu D by však mělo být vždy konzultováno s lékařem. Ohledně podávání vitamínu D dětem ve věku 0 až 12 měsíců odkazujeme na doporučení České pediatrické společnosti.

https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.202306-504OC

11.12.2023; Holmannová