Pohybová aktivita zvyšuje obsah důležité, ochranné sloučeniny v mateřském mléce

Rubriky:

Složení mateřského mléka se mění dle potřeb dítěte, může jej ovlivnit strava matky, a jak se nyní ukazuje, může jej změnit i fyzická aktivita kojící ženy. Nedávno vyšla v Nature Metabolism studie, která pracovala s myšmi a 150 ženami. Sledoval se vliv pohybové aktivity na koncentraci 3´- sialyllaktózy (3-SL), která u dětí snižuje riziko mnohých zdravotních obtíží v pozdějším věku, např. cukrovky, obezity a srdečně-cévních nemocí.

U matek se hodnotila jejich fyzická aktivita. I střední aktivita/intenzita pohybu (např. denní delší procházky) vedla ke zvýšení hodnot 3-SL v mateřském mléce. Aby autoři zjistili, jaký má 3-SL vliv na potomky, využili právě myší model. Mláďata aktivních myší měla lepší metabolismus a srdeční funkce než mláďata myší, u nichž byla omezena možnost pohybu. Vytvořili také geneticky upravené myši, které neprodukovaly 3-SL vůbec, mláďata těchto myší měla v dospělosti metabolický syndrom a zhoršené srdeční funkce. Pokud však mláďata těchto myší bez 3-SL dostávala i 3-SL, byla chráněna před rozvojem metabolického syndromu. Lépe snášela negativní vliv vysokotučné diety na organismus.

Matky tedy mohou ovlivnit koncentraci 3´- sialyllakózy v mateřském mléce pohybovou aktivitou. Tato látka pak chrání děti před vznikem metabolických a srdečně-cévních nemocí v pozdějším věku. 6.7.2020

Zdroj: Study finds exercise increases benefits of breast milk for babies