Podávání probiotik během těhotenství a dětem po porodu snižuje výskyt potravinové alergie

Rubriky:

Probiotika jsou přípravky obsahující bakterie střevní mikrobioty, které pomáhají upravit její stav, a tedy i celkové zdraví člověka. V této metaanalýze autoři hodnotili data z 37 kvalitních studií, které se věnovaly tomu, zda může podávání probiotik během těhotenství a v raném dětství ovlivnit složení střevní mikrobioty a vznik potravinových alergií u dětí.

Výsledky ukázaly, že probiotika podávaná během těhotenství a v období po porodu snížila riziko potravinových alergií celkově. Výrazné snížení rizika je např. u alergie na kravské mléko a vejce. Pokud byla probiotika podávána pouze novorozencům, došlo ke snížení výskytu alergie na kravské mléko. Probiotika podávaná jen během těhotenství neměla na výskyt alergií u dětí žádný vliv.

Zajímavé bylo také zjištění, že složení střevní mikrobioty se u dětí s potravinovými alergiemi vyvíjí rozdílně než u dětí bez potravinových alergií.

Výsledky studie tedy naznačují, že podávání probiotik těhotným ženám a pokračování jejich podávání narozeným dětem může snížit riziko potravinových alergií.

Více o střevní mikrobiotě, jejím vlivu na zdraví člověka, a o možnostech analýzy mikrobiomu naleznete na www.zdravastolice.cz.

Zdroj:

https://doi.org/10.1093/nutrit/nuae024