Plné kojení snižuje výskyt vážného krvácení do mozkových komor u extrémně předčasně narozených dětí

Rubriky:

U velmi předčasně narozených dětí (kolem 27. týdnu s porodní hmotností nižší než 1 kg) se poměrně často vyskytuje krvácení do mozkových komor, což může již takto nedovyvinutý mozek trvale poškodit. Je tedy logické, že se lékaři snaží krvácení předcházet, a když k němu dojde, dopad na zdravotní stav dítěte minimalizovat.

Ukazuje se, že by mohlo pomoci plné kojení. Autoři v této studii sledovali 306 předčasně narozených dětí, u nichž hrozilo, že dojde ke krvácení do mozkových komor. 127 bylo krmeno do 34. týdne mateřským mlékem nebo mlékem od dárkyně, zatímco 179 dětí dostávalo umělou výživu z kravského mléka, popř. kombinaci mateřského a kravského mléka. U dětí, které dostávaly čistě jen “lidské mléko”, došlo k nižšímu výskytu krvácení do mozkových komor a poškození mozkové tkáně (7 vs. 18 %). Autoři si tedy myslí, že mateřské mléko má neuroprotektivní (nervovou soustavu chránící) efekt. I zde se tedy opět prokazuje, jak je mateřské mléko jedinečné a jak pozitivně působí na dítě.

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32999446/