Plísně zvyšují riziko astmatu a alergií

Rubriky:

Výskyt alergií a astmatu mezi dětmi se stále zvyšuje. Plísně, jak známo, jsou silnými alergeny. V této čínské studii se autoři zaměřili na přítomnost alergie a astmatu u 4 691 školou povinných dětí v souvislosti s výskytem plísní v domácnosti. Výsledky prokázaly, že děti, které byly doma vystaveny plísním, mají vyšší výskyt alergií, alergické rýmy a astmatu.

Například v případě astmatu bylo odds ratio (vyjadřuje sílu spojitosti mezi expozicí a následkem, číslo vyšší než 1 ukazuje na příčinnou souvislost) 2,4, u alergií na určité látky 1,73, a u alergické rýmy 1,97. Je tedy patrné, že pokud jsou děti vystaveny plísním, zvyšuje to riziko vzniku astmatu a alergií. Je tedy důležité žít v prostředí, ve kterém se plísně nevyskytují.

Zdroj: Household mold exposure in association with childhood asthma and allergic rhinitis in a northwestern city and a southern city of China

20.6.2022; Holmannová