Palmový olej a beta-palmitát v počáteční umělé mléčné kojenecké výživě: Stanovisko ESPGHAN

Rubriky:

 

Evropská společnost dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy (ESPGHAN) se rozhodla přezkoumat vliv palmového oleje na zdraví novorozenců a kojenců.

Palmový olej je součástí počáteční formule umělé mléčné kojenecké výživy za účelem dosažení podobného obsahu kyseliny palmitové, jako je tomu v mléce mateřském. Kyselina palmitová je v palmovém oleji esterifikována převážně v poloze SN-1,3 triacylglycerolu. Dnes dostupné kojenecké výživy obsahují kyselinu palmitovou v poloze SN-2 (beta-palmitát), která je typická pro konfiguraci v mateřském mléce.

Byly posuzovány výstupy z 12 relevantních studií s užitím palmového oleje a z 21 studií s použitím SN-2-palmitátu registrovaných v databázích PubMed a Cochrane, udávající vlivy těchto forem tuků na zdraví kojenců.

Výsledkem bylo zjištění, že užití palmového oleje v kojenecké výživě může vést k tužší konzistenci stolice a naopak použití SN-2-palmitátu může být asociováno s měkčí stolicí. Posoudit jejich vliv na kojeneckou koliku, změny ve fekální mikrobiotě nebo metabolismus tuků však nelze pro omezený počet studií a nedostatečně podložené výsledky. S jistotou lze však říci, že na růst a vývoj dítěte nemá palmový tuk vliv.

Vzhledem k absenci důkazů škodlivost palmového oleje jako zdroje tuku v počáteční umělé mléčné kojenecké výživě nebyla prokázána. Vliv palmového tuku na konzistenci stolice byl krátkodobý a nelze jej proto považovat za významný.

 

Zdroj:

Bronsky J, Campoy C, Embleton N, Fewtrell M, Fidler NM, Konstantinos G, Hojsak I, Hulst J, Flavia I, Lapillonne A, Molgaard CH, Jennifer MS, Verduci E, Vora R, Domellöf M, ESPGHAN Committee on Nutrition (2019): Palm oil and beta-palmitate in infant formula: A position paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 68, 742–760.