Ovocné džusy s koncentrací 100% nejsou pro dítě do 1 roku vhodné

Rubriky:

Nedávno vydala Americká pediatrická asociace vyjádření, v němž doporučuje, aby dětem do 1 roku byly podávány 100% ovocné nápoje. Proč tomu tak je:

Ovocné nápoje mají malou nutriční hodnotu, ale obsahují velké množství cukrů. Dítě se jimi „zasytí“, ale nedostane potřebné bílkoviny, tuky, minerální látky, které se nachází v mateřském mléku nebo umělé výživě. Naopak čerstvé ovoce je doporučováno, má na rozdíl od ovocných nápojů i vlákninu a navíc dítě ho nezkonzumuje tolik, aby se jimi zcela zasytilo.

Pro děti mezi 1‒3 roky se doporučuje nepodávat více než cca 0,1 litru, u dětí 4‒6letých do cca 0,2 l, a u dětí 7+ cca 0,25 l.

Ovocné džusy by neměly sloužit jako pokrm, tím je do určitého věku hlavně mateřské mléko či umělá výživa, ani jako hlavní nápoj na zahnání žízně dítěte.

Zdroj:

http://www.aappublications.org/news/2017/05/22/FruitJuice052217