Organohalogenové škodliviny v mateřském mléce v ČR

Rubriky:

V rámci detekce škodlivin v prostředí autoři sledovali jejich přítomnost také v mateřském mléce. Hodnotili výskyt 94 organohalogenových škodlivin ve vzorcích mateřského mléka 231 žen. Jednalo se např. o polychlorované bifenyly, organochlorové pesticidy, zpomalovače hoření…Mnohé z těchto látek jsou toxické a působí též jako endokrinní disruptory (narušují hormonální systém a plodnost). Velká část z nich je navíc zakázaná, ale jejich odbourávání z prostředí je velmi pomalé.

Ve 100 % vzorků byl hexachlorbenzen. Byly nalezeny také ostatní škodliviny. Důležité však je, že jejich koncentrace v mateřském mléce nedosahovala nebezpečných hodnot a v porovnání s výsledky testování z předchozích let byl patrný pokles těchto škodlivin. Nejvyšší koncentrace škodlivin byly v mateřském mléce starších kojících prvorodiček.

Zdroj:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723005533?via%3Dihub

13.2.2023;Holmannová