Oligosacharidy z mateřského mléka a listerie

Rubriky:

Prebiotické oligosacharidy, tj. složené cukry, které slouží jako „potrava“ pro hodné střevní bakterie, modulují chování infekčních patogenů ve střevě a jejich šíření. Prebiotické olisacharidy také ovlivňují Listerii monocytogenes, což je patogen, kterým se často nakazíme požitím kontaminovaných potravin.  Většinou působí jen lehčí průjmy (listerie se množí v buňkách střevní sliznice a dále nepronikají), u dětí, starších lidí a těhotných žen však může způsobit vážné infekce, neboť bakterie pronikne dále do těla. Autoři ve své studii využili oligosacharidy získané z mateřského mléka a ty přidali k buňkám střevní sliznice, kterou poté infikovali listerií. Díky oligosacharidům se snížila úspěšnost listerií v infikování střevních buněk a také došlo k rychlejšímu odstranění patogena. Studie prokázala, že oligosacharidy z mateřského mléka mohou napomoci ochránit či zmírnit dopady infekce Listerií monocytogenes.

Zdroj: Prebiotic Oligosaccharides Potentiate Host Protective Responses against L. Monocytogenes Infection