Okamžité změny složení mateřského mléka po konzumaci většího množství tuků a cukrů

Rubriky:

Složení mateřského mléka se může měnit podle stravy, kterou kojící žena konzumuje. V této studii se autoři zaměřili na okamžité změny ve složení makronutrientů  (tuky, cukry, bílkoviny) v mateřském mléce po zkonzumování většího množství tuků (+ 28 gramů) a cukrů (+ 66 gramů) v průběhu tří dní, minimálně s týdenním odstupem. Po zkonzumování byly odebírány vzorky mateřského mléka co hodinu a analyzovány po dobu 12 hodin. Hodnotily se hladiny triglyceridů, cholesterolu, bílkoviny a mléčného cukru, laktózy. Konzumace vysokotučné či vysokosacharidové diety vedla ke zvýšení triglyceridů v mateřském mléce, vyšší nárůst byl u vysokosacharidové diety.

Rozdíl v porovnání s ženami s normální dietou byl v případě vysokotučné diety 3,05 g/dl ± 0,39 a v případě vysokosacharidové diety 13,8 g/dl ± 0,39. Stejný vzorec byl také u hladin cholesterolu v mateřském mléce. Došlo též k nárůstu koncentrace laktózy. Zajímavé však je, že zatímco triglyceridy, cholesterol a také laktóza stoupaly, hladiny bílkovin v mateřském mléce klesly. Autoři dále zachytili změny, které nebyly závislé na stravě, ale denní době. Večer byly hladiny triglyceridů a cholesterolu vyšší, zatímco nejvyšší hladiny laktózy a bílkovin byly v desáté hodině měření (začalo se měřit v osm hodin ráno). Výsledky tedy ukazují, že i jednodenní zvýšená konzumace vysokotučné či vysokosacharidové diety má vliv na složení makronutrientů v mateřském mléce a že koncentrace těchto živin v mateřském mléce kolísá také nezávisle na potravě, tj. během dne. Pokud matka dlouhodobě konzumuje vysokotučnou či vysokosacharidovou dietu, vyšší obsah tuků v mateřském mléce a nižší podíl bílkovin nemusí naplňovat výživové potřeby dítěte.

https://doi.org/10.1111/mcn.13168

10.7.2023; Holmannová