Obsah tyroxinu a štítnou žlázu stimulujícího hormonu v mateřském mléce vlastním a dárcovském a v umělé výživě

Rubriky:

Mateřské mléko obsahuje mnoho komponent, které umělá výživa neobsahuje, popř. obsahuje v jiných koncentracích. V této studii se autoři zaměřili na hladinu v nich obsažených hormonů, a to tyroxinu (hormonu štítné žlázy) a štítnou žlázu stimulujícího hormonu (hormon hypofýzy; TSH). Dále se hodnotila hladina bílkoviny albuminu. Hormony štítné žlázy hrají významnou roli v mnoha procesech v organismu, např. v metabolismu živin. Bylo vyhodnoceno 31 vzorků mateřských mlék (16 vzorků od matek dětí narozených v termínu a 15 vzorků od matek, jejichž děti se narodily předčasně), dále byly analyzovány vzorky dárcovských mateřských mlék a třech umělých mlék.

Mateřská mléka získaná přímo od kojících žen obsahovala stejné množství TSH, ale mléka pro děti narozené v termínu měla vyšší hodnoty tyroxinu, naopak v mléce pro předčasně narozené děti byla vyšší koncentrace albuminu. V dárcovských mlécích byly hodnoty TSH, tyroxinu i albuminu výrazně nižší. Vybraná umělá mléka neobsahovala ani jeden z testovaných hormonů, obsahovala pouze albumin v množství srovnatelném s mateřským mlékem. Autoři v závěru pokládají otázku, zda by nebylo vhodné do umělých mlék přidávat hormony spojené s funkcí štítné žlázy.

Zdroj:Thyroxine and Thyroid-Stimulating Hormone in Own Mother’s Milk, Donor Milk, and Infant Formula

19.4.2022; Holmannová