Obezita matky mění složení mateřského mléka

Rubriky: |

Obezita dětí je velkým problémem, neboť je spojena s rozvojem mnoha nemocí, včetně metabolického syndromu, srdečně-cévních chorob atd. Na rozvoj obezity mají vliv rozvětvené aminokyseliny. Ty jsou přítomné i v mateřském mléce.

Ve studii bylo 50 kojících matek, z nichž část byla obézních. Všem matkám byly odebrány vzorky mléka na konci prvního měsíce laktace. Ve vzorcích se určovala koncentrace rozvětvených aminokyselin.

Ve skupině matek s nadváhou byl BMI 34,3 ± 3,9 kg/m2 a ve druhé skupině bylo BMI matek 21,6 ± 1,4 kg/m2. V mateřském mléce matek s nadváhou byla koncentrace rozvětvených aminokyselin vyšší, a to až o 20 %, navíc byl i vyšší obsah tyrosinu o cca 30 %.

Nadváha matky tedy mění složení mateřského mléka. Je otázkou, zda zvýšený přísun rozvětvených aminokyselin zvýší riziko vzniku metabolických nemocí u kojených dětí v pozdějším věku.

Zdroj:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899900716300867