Neurologický vývoj dětí vystavených covidu během nitroděložního vývoje

Rubriky:

Virus SARS-CoV-2 mezi námi koluje již dlouhou dobu, takže je už možné vyhodnotit jeho vliv na děti, jejichž matky v těhotenství prodělaly tímto virem způsobené onemocnění covid-19. Autoři studie porovnávali vývoj nervové soustavy 69 dětí, které byly vystaveny SARS-CoV-2 s děloze, a 68 dětí, jejichž matky covid během těhotenství neprodělaly. Žádná z žen nebyla v době zařazení do studie, tedy ani v době potvrzení infekce v těhotenství, očkována.

Během 12 měsíců po porodu bylo všem dětem provedeno 8 vyšetření posuzujících neurologický vývoj. Po 12 měsících bylo lékaři konstatováno neurovývojové zpomalení u 20,3 % dětí, které byly vystaveny v průběhu těhotenství covidu, a u 5,9 % dětí, které covidu v těhotenství vystaveny nebyly. Je tedy patrné, že prodělání covidu v těhotenství, a nemusí se jednat o těžký průběh (téměř 95 % maminek mělo lehký průběh), může vést k poruše neurologického vývoje dítěte, což může být v dalším životě spojené s poruchami chování, učení, poruchami autistického spektra atd.

https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(23)00802-0/fulltext

27.12.2023; Holmannová