Nárůst hmotnosti u novorozených dětí po předchozím poklesu

Rubriky: |

Ani dobře krmené děti nemusí přibývat rychle na váze.

Pokles hmotnosti novorozence po porodu je zcela běžný. Děti ztrácejí cca 5−10 % své porodní hmotnosti.  To je dáno přebytkem tekutin v těle dítěte po porodu, poté co jsou z tekutiny těla vyloučeny, hmotnost klesá. Mnohým dětem pak může trvat i déle než dva týdny, než dojde k nárůstu hmotnosti na původní porodní hmotnost a vyšší. Není však důvod k panice, tento jev je poměrně častý i u dobře krmených dětí a nemá vliv na další vývoj dítěte.

Byla provedena studie, ve které bylo téměř 144 000 novorozenců, která ukázala, že cca 14 % dětí narozených přirozeně a  ¼ dětí narozených císařským řezem se ani po 14 dnech od porodu  nedostala na svou porodní váhu.  1 z 20 dětí pak nedosáhlo porodní váhy ani po 3 týdnech.

Maminky by tedy měly vědět, že některé děti nepřibývají na váze tak rychle, jak by si ony samy přály, byť jsou tito kojenci adekvátně krmeni. Mají dostatek kvalitní potravy v podobě mateřského či umělého mléka.

Je však mít na paměti i to, že nepřibírání na váze, může mít na svědomí i některá dětská nemoc, je tedy lepší poradit se s pediatrem.

Weight Change Nomograms for the First Month After Birth