Nadměrný příjem sladkostí (nejen o Vánocích) může vést ke změně střevní mikrobioty a rozvoji střevních zánětů: výsledky studie

Rubriky:

Časopis Science Translational Medicine publikoval studii zaměřenou na asociaci mezi příjmem jednoduchých cukrů a rozvojem střevních zánětů u myší. Mezi střevní zánětlivá onemocnění můžeme zařadit např. ulcerózní kolitidu nebo Crohnovu chorobu, jejichž výskyt v České republice každoročně stoupá. Etiologie těchto onemocnění je neznámá, nicméně západní strava a životní styl jsou spojeny s jejich vyšším výskytem.

Studie naznačila, že strava s vysokým obsahem jednoduchých cukrů může zapříčinit vznik nebo zhoršení průběhu střevních zánětů. Konkrétně konzumace sacharózy, glukózy a fruktózy vedla u myší s genetickou predispozicí k zánětlivým onemocněním střev k rozvoji daného onemocnění nebo u nemocných myší došlo ke zhoršení průběhu choroby.

Příjem jednoduchých cukrů vedl ke změně střevního mikrobiomu, došlo k narušení střevní mikrobioty s poklesem komenzálních bakterií a naopak pomnožením bakterií mukolytických. Jednalo se nejčastěji o bakterie Akkermansia muciniphila a Bacteroides fragilis, které mají schopnost degradovat přirozenou slizniční bariéru ve střevech. Působením těchto bakterií došlo ke ztenčení ochranného hlenu střev, který je jedním z příčin rozvoje střevních zánětů.

Vědci tak poskytli přesvědčivý důkaz, že vyšší příjem jednoduchých cukrů narušuje homeostázu střevní mikrobioty a může vyvolat kolitidu. S množstvím přijatých cukrů vzrůstá míra narušení mikrobiomu.

 

Zdroj:

ČT24 (2020): Nadměrné pojídání sladkostí přispívá k rozvoji střevních zánětů, naznačil výzkum. Web Česká televize ČT24 [online]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3217963-nadmerne-pojidani-sladkosti-prispiva-k-rozvoji-strevnich-zanetu-naznacil-vyzkum [vid. 14. 12. 2020]

ČMS (2020): Pomůže nám komerční analýza mikrobiomu? Česká mikrobiomová společnost ČLS JEP [online]. Dostupné z: https://www.mikrobiom-cms.cz/wp-content/uploads/2020/01/Stanovisko-CMS-ke-komercni-analyze-ikrobiomu.pdf [vid. 14. 12. 2020]

Khan S, Waliullah S, Godfrey V, Khan MAW, Ramachandran RA, Cantarel B, Behrendt C, Peng L, Hooper LV, Zaki H (2020): Dietary simple sugars alter microbial ecology in the gut and promote colitis in mice. Science Translational Medicine, 12, eaay6218.