Načasování přidávání potravin do stravy kojence, vliv na kardio-metabolická rizika

Rubriky:

Stravování v dětství má obrovský vliv na zdraví po celý další život, na riziko vzniku srdečně-cévních a metabolických onemocnění, např. nadváhy, obezity, cukrovky typu II. V této studii autoři sledovali vliv délky kojení a přidávání potravin do stravy kojence na kardio-metabolický stav dítěte. Analyzovali data 839 dětí. Hodnotili délku kojení a období přidávání dalších potravin krom mléka (umělého i mateřského) a množství tukové tkáně a ukazatele kardio-metabolického stavu dětí v šesti letech.

Doba kojení kratší než 4 měsíce + brzké zařazení potravin do jídelníčku (ve čtyřech měsících či dříve) bylo spojené s nárůstem objemu tukové tkáně, tj. s vyšším BMI, vyšším diastolickým (dolním) krevním tlakem a vyšším skóre pro metabolický syndrom, celkově tedy s horším kardio-metabolickým stavem. Časné zařazení potravin a dlouhé kojení (déle než 4 měsíce) bylo spojené s nižším systolickým i diastolickým tlakem a nižším rizikem metabolického syndromu, mělo tedy ochranný efekt proti srdečně-metabolickým rizikům. Ochranným faktorem v této kombinaci bylo jednoznačně kojení.

https://doi.org/10.1016/j.ajcnut.2022.10.021

20.2.2023; Holmanonová