Mykotoxiny v mateřském mléce

Rubriky:

Mateřské mléko je pro dítě nejen zdrojem živin, ale také mnohých látek, které mu poskytují ochranu a podporují vývoj nervové soustavy, správné složení střevní mikroflóry atd. Do mateřského mléka ovšem mohou přestupovat také látky, které nejsou žádoucí, může se jednat např. o některé léky, chemické látky z prostředí atd. Autoři v této studii testovali mateřská mléka na přítomnost mykotoxinů, tj. produktů plísní a hub. Zaměřili se na to, zda to mléka přechází ochratoxin A, aflatoxin M1, zearalenon, deoxynivalenol, tyto látky jsou i karcinogenní a mutagenní. Ve vzorcích mlék byly nalezeny všechny zmíněné látky. Mykotoxiny tedy přechází do mléka. Dále se ukázalo, že vyšší koncentrace těchto nebezpečných sloučenin je u matek, které aktivně nebo pasivně kouří. Nejvíce to ovlivní přestup ochratoxinu A do mléka. Přítomnost mykotoxinů může také negativně ovlivnit kojení jako takové.

Je tedy dát si během kojení pozor na potraviny, v nichž by se tyto mykotoxiny mohly nacházet (oříšky, obiloviny a výrobky z nich) a také je vhodné nekouřit. 03/25/2019

Zdroj: Human milk mycotoxin contamination: smoking exposure and breastfeeding problems