Minerály a stopové prvky v mateřském mléce

Rubriky:

Mateřské mléko obsahuje velké množství živin, včetně minerálů a stopových prvků. I ty hrají důležitou roli ve vývoji kojeného dítěte. V této polské studii autoři opakovaně v časových rozestupech analyzovali vzorky mateřského mléka 43 žen a sledovali v nich koncentrace vápníku, fosforu, zinku, železa, selenu, niklu, arsenu, olova a kadmia. Ženy také vyplnily dotazník, kterým se hodnotily jejich stravovací návyky. Ukázalo se, že ve všech vzorcích mateřských mlék byly hodnoty selenu, niklu, arsenu a olova pod hladinou detekovatelnosti. Dále se zjistilo, že se v průběhu kojení (mezi 3. a 6. měsícem) snižují hladiny vápníku, fosforu, zinku a železa nezávisle na stravovacím režimu matky.

Zajímavé bylo, že strava ve středomořském stylu dokázala pozitivně ovlivnit hodnoty vápníku a zinku v prvním měsíci kojení, což je důležité zjištění, neboť 75 % kojenců nemělo dostatečné hladiny zinku. Jiný sledovaný způsob stravování neměl vliv na zvýšení hodnot minerálů a stopových prvků. Autoři také prokázali, že hladiny železa v mateřském mléce v prvních třech měsících kojení jsou důležité pro růst i psychomotorický vývoj dítěte do šesti měsíců.

https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2024.127393

8.4.2024; Holmannová