Mikrobiota mateřského mléka

Rubriky:

Správně složený mikrobiom (mikroflóra/mikrobiota) je pro zdraví každého z nás velmi důležitý. Složení mikrobiomu novorozenců z velké míry závisí na způsobu porodu císařský řez vs. přirozený porod a také na tom, zda je dítě kojeno. Mateřské mléko totiž obsahuje látky, které využívají bakterie jako potravu (oligosacharidy), a obsahuje také mikrobiotu (více o mikrobiotě se můžete dočíst na www.zdravastolice.cz).

Autory této studie zajímalo, jaké je složení mikrobioty mateřského mléka, které přímo ovlivňuje složení mikrobioty střeva kojence. Odebrali vzorky mlék v různé dny (1. den po porodu, 2 týdny po, 6 týdnů po) od 117 matek.

Zjistilo se, že kolostrum má nejvyšší počet a nejvyšší rozmanitost bakterií, oba parametry postupně klesají s délkou kojení, tj. s věkem dítěte. V kolostru také dominovaly bakteriální druhy, mezi nimiž byly také laktobacily. Zajímavý byl také fakt, že zvýšený krevní tlak během těhotenství změnil složení mikrobioty mateřského mléka, a to právě hlavně v kolostru. Kolostrum matek s vyšším tlakem obsahovalo mnohem méně laktobacilů. Vyšší krevní tlak tedy negativně ovlivnil složení mikrobioty mateřského mléka. Dále se zjistilo, že na složení mikrobioty má vliv také prostředí, v jakém matka žije.

Studie tedy dokazuje, že se složení mikrobioty během doby kojení mění, je změněná dle geografického pobytu matky a také přítomností vysokého krevního tlaku. Je tedy důležité tento problém během těhotenství řešit, protože mikrobiota mateřského mléka je pro rozvoj zdravé mikrobioty dítěte velmi důležitá a zdravá mikrobiota dítěte pak ovlivňuje metabolismus, vývoj imunitního i nervového systému. 22.06.2020

Zdroj: Human milk microbiota development during lactation and its relation to maternal geographic location and gestational hypertensive status