Mateřské mléko proti rakovině?

Rubriky:

Kyselina olejová je mononenasycená mastná kyselina, která se váže na bílkoviny, které jsou v mléce, např. alfa laktalbumin a laktoferin, a vytváří s nimi komplexy, které mají protinádorové účinky, tj. mohou zabíjet nádorové buňky, ale pro zdravé buňky jsou vzniklé komplexy neškodné.

V pokusech autoři využili komplexy z lidského, kravského a velbloudího mléka, a to proti buňkám rakoviny jater, tlustého střeva, prostat a prsu. Komplexy z mléka, tj. olejová kyselina + albumin, aktivovaly buněčné signální cesty, které vedou k apoptóze (typ buněčné smrti) u nádorových buněk. Nejúčinnější v tomto ohledu byl komplex z velbloudího mléka, ale je patrné, že i v mateřském mléce se nacházejí komplexy sloučenin, které mají protinádorový efekt. Tohoto efektu by se mohlo využít i v nádorové terapii.

Zdroj: The Use of Human, Bovine, and Camel Milk Albumins in Anticancer Complexes with Oleic Acid.