Mateřské mléko jako zdroj imunitních a růstových faktorů

Rubriky:

Mateřské mléko jako zdroj imunitních a růstových faktorů

Mateřské mléko, hlavně to časné, které je tvořeno během prvních dní po porodu, poskytuje dětem vše, co potřebují k přežití. Tudíž také látky posilující obranyschopnost a podporující růst.

V jedné ze studií autoři analyzovali 263 vzorků mateřského mléka, které se tvořilo mezi 2−6 dnem. Ukázalo se, že v mateřském mléce jsou cytokiny (látky produkované buňkami, včetně těch imunitních, které ovlivňují další buňky, hlavně pak buňky imunitního systému, např. IL-2, CXCL10), imunoglobuliny a růstové faktory. Jejich přítomnost v mléce má ochranný charakter a u kojených dětí se snižuje riziko rozvoje potravinové alergie. Koncentrace těchto látek se přitom v mléce mění den ze dne a je snížená např. u matek, které trpí atopií nebo kouří.

Je tedy patrné, že časné mateřské mléko je velmi bohaté na látky, které v žádné umělé výživě nejsou a podporují zdraví dítěte. 11/05/2018

Zdroj: Immune components of early breastmilk: association with maternal factors and with reported food allergy in childhood