Látky pronikající do mléka mohou měnit složení jeho mikroflóry

Rubriky:

Mateřské mléko obsahuje mnoho živin a zdraví prospěšných látek i imunitních faktorů. Můžou se v něm však kumulovat také škodliviny z prostředí, které mohou ovlivnit složení mikroflóry mateřského kolostra, čímž se ovlivní i kolonizování střeva novorozence. Střevní mikroflóra je přitom velmi důležitá pro zdraví dítěte. Autoři v této studii zjišťovali, zda se do mateřského mléka dostává hexachlorcyklohexan (jedná se o insekticid, hubí se jím zvířecí a lidští parazité a ošetřují se polní a lesní plochy. Ačkoli je u nás již zakázán, některé půdy jsou jím stále kontaminovány. Jiné země, např. Čína, ho však ještě využívají) a jak působí na mikroflóru kolostra.

Skutečně se prokázalo, že tato látka do kolostra proniká. Ve vzorcích mléka bylo složení bakterií  závislé na koncentraci hexachlorcyklohexanu. Hlavní skupinou bakterií byly Proteobakterie (patří mezi ně i škodlivé bakterie, např. salmonely) a Firmicutes. Také se zvýšil počet bakterií Pseudomonád, které mají schopnost hexachlorcyklohexan, degradovat, tj. rozložit, čímž se sníží riziko, že dítě požije škodlivou látku. Jedná se o první studii, která dokazuje, že znečišťující látky v prostředí pronikají do mléka a mění složení mikroflóry. Jaký to však má dopad na dítě se zatím přesně neví. Ale je jisté, že se hexachlorcyklohexan sice do těla dítěte dostat nemusí, ale je je ovlivněno změnami ve složení mikroflóry mateřského mléka. Je pravděpodobné, že i další škodliviny z prostředí mohou mít takový efekt jako hexachlorcyklohexanu.

Zdroj: Hexachlorocyclohexane exposure alters the microbiome of colostrum in Chinese breastfeeding mothers