Konzumace celozrnných obilovin příznivě ovlivňuje hladinu glukózy a triglyceridů u dětí s nadváhou a obezitou

Rubriky:

Dosavadní studie dokazují, že celozrnné obiloviny mohou pomoci regulovat chuť k jídlu a příjem energie. Zrna s obalovou vrstvou jsou bohatá na řadu bioaktivních živin, včetně vlákniny, antioxidantů, minerálních látek, vitamínů, lignanů a fenolických sloučenin, které jsou asociovány s poklesem rizika ischemické choroby srdeční, rakoviny, cukrovky, obezity a dalších chronických onemocnění. Obilná zrna obsahují vysoký podíl rozpustné vlákniny příznivě ovlivňující koncentrace cholesterolu a glukózy v krvi.

Nahrazení rafinovaných obilovin celozrnnými ve stravě je zvláště důležité pro děti s nadváhou, protože celozrnné obiloviny pomáhají lépe naplnit doporučený denní příjem živin pro zdravý růst a vývoj dítěte. Příjem celozrnných obilovin by měl být zachován i u dětí s nadváhou a obezitou dodržující redukční diety, neboť v těchto případech hrozí riziko nedostatku klíčových živin. Celozrnné obiloviny představují podstatnou složku stravy s vysokou výživovou hodnotou, která umožňuje tlumit další hmotnostní přírůstky.

 Íránská randomizovaná klinická studie (Hajihashemi et al., 2021) ověřovala příznivé účinky konzumace celozrnných obilovin na metabolický profil u dětí s nadváhou a obezitou. Studie se účastnilo celkem 44 dívek (45 % s nadváhou a 55 % obézních) ve věku 8 až 15 let. Průměrný index tělesné hmotnosti byl 23,5 ± 2,5 kg/m2. Dívky byly náhodně rozděleny do intervenční nebo kontrolní skupiny. Intervenční skupina konzumovala každý den po dobu 6 týdnů 50 % sacharidových porcí z celozrnných obilovin, zatímco kontrolní skupina nekonzumovala žádné celozrnné obiloviny. V průběhu studie byly všem účastnicím opakovaně kontrolovány hladiny glukózy, celkového cholesterolu, HDL, LDL a triglyceridů v krevním séru.

Výsledek studie je, že po 6 týdnech intervence celozrnné obiloviny snížily koncentraci glukózy a triglyceridů, a naopak zvýšily koncentraci HDL cholesterolu v krevním séru. Nebyl zjištěn žádný vliv příjmu celozrnných obilovin na sérové koncentrace celkového a LDL cholesterolu a na krevní tlak. Jednotlivci v intervenční skupině měli navíc vyšší hodnoty vitaminu D, mědi a selenu v porovnání se skupinou kontrolní.

 Studie poskytla důkazy potvrzující příznivé účinky celozrnných potravin na koncentrace glukózy, triglyceridů a HDL cholesterolu v krevním séru u dětí s nadváhou a obezitou.

 

Mgr. Kateřina Vokounová

23. června 2021

Zdroj:

Hajihashemi P, Azadbakht L, Hashemipour M, Kelishadi R, Saneei P, Esmaillzadeh A (2021): Whole grain intake favorably affects blood glucose and serum triacylglycerols in overweight and obese children: A randomized controlled crossover clinical trial. Nutrition, 87-88: 111200. doi: 10.1016/j.nut.2021.111200.

Giacco R, Della Pepa G, Luongo D, Riccardi G (2011): Whole grain intake in relation to body weight: from epidemiological evidence to clinical trials. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular disease, 21: 901-908. doi: 10.1016/j.numecd.2011.07.003.