Koncentrace minerálů v mateřském mléce se u matek liší

Rubriky: |

V nedávné době proběhla studie, které sledovala složení mléka a soustředila se hlavně na obsah minerálních a toxických, resp. na rozdíly mezi mléky matek z různých částí světa. 70 vzorků bylo od žen z Argentiny, 6 z Namibie, 23 z Polska a 20 z USA. Určovaly se koncentrace vápníku, zinku, železa, mědi, hořčíku, olova a arsenu. Vědci nalezli významné rozdíly v koncentracích všech sledovaných prvků kromě zinku, ten měl ve všech vzorcích velmi podobné hodnoty. Nejvíce se lišily hodnoty vápníku a manganu. Nejnižší hodnoty vápníku byly v mléku namibijských žen (143,83), v ostatních zemích byly podobné (USA 268,72, Polsko 227, Argentina 231 mg/l), stejně tak byla u těchto žen nízká koncentrace mědi, naopak ženy z Namibie měly v mléce nejvyšší koncentraci železa (1,53 vs. USA 1,27, Polsko 0,75, Argentina 0,93 mg/l) a manganu (11,6 proti 2,71 v USA, 1,61 v Polsku a 7,62 v Argentině μg/l). Měly také v mléce více arsenu (6,68 vs. USA 3,47, Polsko 3,86, Argentina 4,51 μg/l) i olova (2,15 vs. USA 0,77, Polsko 1,02, Argentina 0,59 μg/l). Studie tedy ukazuje, že se mohou koncentrace potřebných i škodlivých prvků v mléce lišit, což je jistě dáno složením potravy, stavem prostředí atd. v jednotlivých zemích, kde matky žijí.

Concentrations of trace elements in human milk: Comparisons among women in Argentina, Namibia, Poland, and the United States