Kojení zmírňuje problémy s chováním a psychikou

Rubriky:

Kojení má pro dítě mnoho pozitivních přínosů a zdá se, že také ovlivňuje jeho chování v dalších letech, resp. na poruchy chování. Autoři studie zkoumali, zda má kojení a jeho délka vliv na chování dětí. Studie se zúčastnilo 3037 rodin, které byly sledovány dva roky. Chování dětí bylo hodnoceno dle Child Behaviour Checklist, který umí odhalit poruchy chování, psychické obtíže. Je možné odhalit úzkosti, deprese, porušování pravidel, agresivní chování, problémy s myšlením, tělesné obtíže atd.

Vyhodnocením získaných výsledků dospěli autoři k závěru, že kojení, nezávisle na tom, jak je dlouhé, má přínosy na psychiku a chování dítěte. Kojení déle než 6 měsíců má vliv na emoční reaktivitu, psychickou stabilitu a psychosomatické obtíže. U dětí kojených déle než 6 měsíců je navíc nižší výskyt poruch pozornosti. 02/25/2019

Studií se prokázalo, že kojení prospívá psychickému zdraví dítěte, má vliv na chování a pozornost.

Zdroj: Breastfeeding and behavioural problems: Propensity score matching with a national cohort of infants in Chile.