Kojení, strava, kouření rodičů a výskyt cukrovky 1. typu

Rubriky:

Cukrovka 1. typu je autoimunitní onemocnění, při němž již v dětském věku dochází k poškození slinivky a snižování až vyhasnutí produkce inzulinu. Autory studie zajímalo, zda existují faktory, které zvyšují či snižují riziko vzniku cukrovky typu 1 u dětí. Ve studii bylo 248 dětí s i bez cukrovky ve věku 4 až 14 let.

Ukázalo se, že kojení delší než 6 měsíců snižuje riziko vzniku cukrovky o cca 22 %.

Přidání obilovin do stravy kolem 6. měsíce či dříve bylo naopak spojené s 3,42násobným zvýšením rizika. Každé jednotkové zvýšení celkového počtu cigaret, které rodiče doma vykouřili, zvýšilo riziko vzniku cukrovky 1. typu 1,15krát.

Studie tedy ukazuje, že delší doba kojení může být ochranným faktorem před vznikem cukrovky 1. typu, zatímco obiloviny zařazené do stravy před 6. měsícem věku dítěte a kouření rodičů riziko zvyšuje.

Zdroj: https://www.researchsquare.com/article/rs-610785/v1?utm_source=researcher_app&utm_medium=referral&utm_campaign=RESR_MRKT_Researcher_inbound

28.06.2021, DH