Kojení snižuje výskyt běžných dětských infekcí

Rubriky:

Mateřské mléko je pro dítě bezesporu velmi důležité, pro jeho vývoj, růst. Ukazuje se, že má však více funkcí a pozitivních vlivů na dítě. V této studii autoři sledovali děti po dobu 5 let. Účastnilo se jí 270 dětí. Ty byly ve dvou skupinách, v jedné děti, které byly kojené déle než 12 měsíců, a děti, které byly kojené kratší dobu než 12 měsíců. Hlavními sledovanými infekčními problémy byl zánět středního ucha, akutní žaludečně-střevní infekce, akutní infekce dýchacích a močových cest. Děti kojené 12 měsíců a déle měly nižší výskyt zánětu středního ucha, stejně tak střevních infekcí během 5letého sledování (nižší nemocnost byla u všech nemocí, jen nebyla statisticky významná). Navíc děti, které byly do 6 měsíců pouze kojené, na tom byly s infekcemi lépe než děti kojené, ale přikrmované přes šestým měsícem.  Kojení tedy dlouhodobě chrání děti před některými infekcemi.

Zdroj: Effect of breastfeeding on commonpediatricinfections: a 5-yearprospectivecohort study