Kojení snižuje riziko výskytu syndromu náhlé smrti kojence

Rubriky:

Syndrom náhlého smrti kojence (SIDS) postihuje děti do cca 6 měsíců. Do té doby zcela zdravé dítě zemře, nejčastěji pak v noci ve spánku. Přesná příčina není dosud zjištěna. V rámci mezinárodní studie se ale podařilo zjistit, že kojení snižuje riziko SIDS. V poslední publikované studii autoři sesbírali data z jiných studií a ty vyhodnotili. Celkem sledovali 2267 případů SIDS a 6837 kontrolních kojenců. Pomocí statistického hodnocení se jim podařilo prokázat, že kojení, které trvá déle než 2 měsíce, má ochranný vliv, tento narůstá s délkou kojení. Hodnoty spojené s rizikem SIDS a délkou kojení klesají, při kojení 2–4 měsíce jsou 0,6, u 4–6 měsíců 0,4 a při kojení delším než 6 měsíců je to 0,36. Kojení trvající déle než 2 měsíce snižuje riziko SIDS až o polovinu.

Zdroj: http://pediatrics.aappublications.org/content/140/5/e20171324?sso=1&sso_redirect_count=1&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token