Kojení snižuje riziko nemocí autistického spektra

Rubriky:

V rámci nemocí autistického spektra se setkáváme s mnoha stavy, které mohou být lehčí, např. Asperger, až po skutečně vážné, mezi které patří těžký autismus.

Autoři článku vyhodnotili výsledky více studií, díky tomu se jim podařilo nasbírat reprezentativní množství dat, z nichž je možné udělat přesnější závěr. Pracovali s daty ze 7 studií, v nichž bylo 1463 dětí nějakou formou nemoci z autistického spektra a 1180 zdravých dětí. Mezi dětmi s autistickou poruchou byl větší poměr nekojených dětí než mezi dětmi zdravými. Autoři tedy svou studii uzavírají tím, že data ukazují na to, že výhradní kojení, či alespoň částečné kojení může být ochranou před nemocemi autistického spektra.

Zdroj: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1028415X.2017.1388598?journalCode=ynns20