Kojení snižuje riziko mateřské hypertenze a srdečně-cévních nemocí v dalších letech

Rubriky:

Kojení není prospěšné jen pro děti, ale také matkám, které kojí. Již existuje několik studií, které potvrzují, že kojení snižuje riziko rakoviny prsu, vaječníků a má také vliv na srdečně-cévní onemocnění, jak také popisuje tato nová studie. Ve studii bylo 63260 žen z Dánska. Hodnotila se jejich váha, výška (před porodem, 6 a 12 měsíců po porodu) a délka plného kojení. Dle údajů se vyhodnotilo riziko pro vznik vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce v dalších letech, tj. 7 a 15 letech po porodu. Kojení delší než 4 měsíce snižuje riziko vzniku vysokého krevního tlaku a srdečně-cévních nemocí o 20‒30 % u žen s normální váhou i nadváhou v porovnání se ženami, které kojily kratší dobu než 4 měsíce.

Při porovnání rizik mezi matkami, které plně kojily 6 měsíců a pak pokračovaly v částečném kojení déle než 2 měsíce a maximálně 2 měsíce, se ukázalo, že prodloužení doby částečného kojení o více než dva měsíce snižuje riziko vysokého krevního tlaku a srdečně-cévních nemocí o 10‒25 %.

Je tedy patrné, že délka kojení se pozitivně projeví na zdraví kojících žen v dalších letech jejich života.

Zdroj:Breastfeeding and later maternal risk of hypertension and cardiovascular disease – The role of overall and abdominal obesity