Kojení může chránit před vznikem těžké formy axiální spondylartritidy

Rubriky:

Stále více se ukazuje, že kojení nemá na dítě pouze okamžitý vliv, tj. nasytí ho, dodá živiny k růstu a vývoji, ale má dlouhodobý vliv na zdraví člověka.

Axiální spondylartritida je chronické zánětlivé onemocnění postihující klouby páteře. Projevuje se již od mládí a může vést k úplnému zániku kloubů a znehybnění páteře. U každého pacienta je průběh nemoci jiný. Autory zajímalo, zda kojení může chránit před rozvojem těžké formy této nemoci. Pracovali se 105 pacienty ve věku cca 45 let. Šedesát jedna z nich bylo kojeno, nejčastěji 4 měsíce.

U všech pacientů se přesně zjistilo, jak aktivní a pokročilá je nemoc. Existují na to standardní vyšetřovací a skórovací postupy (BASDAI, ASDAS).

Bylo zjištěno, že ti, kteří byli kojení, měli nižší aktivitu nemoci a mírnější příznaky než nekojení. Statistické výpočty byly vztaženy k mnoha faktorům, např. věku, pohlaví, délce trvání nemoci, rodinnému výskytu nemoci, biologické léčbě atd., a kojení vyšlo jako ochranný faktor před vznikem závažné nemoci. Kojení tedy může dlouhodobě, nejspíše celoživotně, ovlivňovat zdraví člověka.

https://doi.org/10.3390/jcm12051863

20.3.2022; Holmannová