Kojení je prevencí před relapsem roztroušené sklerózy

Rubriky:

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění postihující centrální nervovou soustavu. Během nemoci se u některých pacientů střídá období klidu (remise) a zhoršení (relaps) u některých nemoc stále pomalu/rychle postupuje. Autory zajímalo, zda může kojení „chránit“ před relapsem po porodu. V tomto textu autoři vyhodnotilo několik studií, které se zabývaly vlivem kojení na relapsy roztroušené sklerózy. Ve studiích bylo 2974 žen, což je dostatečný vzorek. Poporodní relaps se vyskytl u kojících žen mnohem méně často než u žen nekojících. Relativní riziko bylo 0,63 u žen nekojících 1. Nižší riziko pak bylo u žen, které výlučně kojily, tj. bez přidání umělé výživy. Z výsledků je tedy možné vyvodit, že kojení je ochranným faktorem proti relapsu roztroušené sklerózy po porodu. 16.12.2019

Zdroj: Association Between Breastfeeding and Postpartum Multiple Sclerosis Relapses