Kojení jako prevence obezity u teenagerů

Rubriky:

Již v dětství jsou dávána základy zdraví do dalších let života. A to platí např. o obezitě. Vědci hledají odpověď na otázku, zda je kojení prevencí proti vzniku obezity v dalších letech dítěte. Již jsme zmínili studie, které tento efekt kojení potvrdily. Jednalo se hlavně o testování dětí kolem 6 let věku. V tomto textu se autoři zaměřili na středoškolské dívky. Autoři získali data od 832 dívek a ptali se na hmotnost, BMI, fyzickou aktivitu a také na to, zda byly kojeny a jak dlouho. Vyhodnocení výsledků ukázalo, že mezi kojenými dívkami bylo 5,8 % dívek s nadváhou či obezitou, mezi nekojenými to bylo 16,3 %. Autoři nenašli u dívek statisticky významnou spojitost mezi nadváhou/obezitou a jejich věkem typem školy, zaměstnáním a vzděláním rodičů, a kupodivu ani mezi váhou a fyzickou aktivitu a kalorickým příjmem (určitý vliv samozřejmě zachycen byl, ne však tak významný jako u kojení).

Studie je uzavření tak, že kojení je ochranným prvkem před rozvojem obezity během adolescence. Vzhledem k nárůstu obézních teenagerů je tedy vhodné budoucím maminkám zdůraznit důležitost kojení. Obezita má totiž mnoho negativních dopadů na zdraví, tj. zvýšený výskyt srdečně-cévních onemocnění, cukrovka typu II, poškození pohybového aparátu, vyšší výskyt rakoviny atd.  24.08.2020

Zdroj: Relationship between breastfeeding and obesity in high school girls