Kojení jako prevence astmatu u dvouletých dětí

Rubriky:

Vědci v Japonsku sledovali 302 dětí, které měly alespoň jednoho sourozence nebo rodiče, který trpěl alergií. Jedna polovina dětí byla plně kojená minimálně první 3 dny po porodu, druhá krmená umělou výživou z kravského mléka. Děti byly sledovány do jejich druhých narozenin. U 77 dětí z první skupiny a u 81 z druhé skupiny se projevily známky alergie. Astma se projevilo u 9,9 % dětí kojených a u 17,9 % dětí na umělé výživě. Vysoké hodnoty IgE (spojené s alergií) se vyskytly u 5,3 % kojených dětí a u 43,8 % dětí na umělé výživě. Rozdíly ve výskytu astmatu i těžších forem alergií jsou mezi dětmi kojenými a nekojenými poměrně velké. Proto autoři doporučují novopečeným maminkám dítě kojit.

Zdroj: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2771187?resultClick=1