Kojení a snížení rizika alergie a astmatu

Rubriky:

Kojení přináší dětem mnohé výhody, může také snižovat riziko vzniku alergií a alergického astmatu. Na toto téma se zaměřila dlouhodobá studie. Vybrané děti byly sledovány 6 let. Jednalo se o 1177 dětí, resp. matek, které vyplnily dotazníky. Vědce zajímaly údaje o délce kojení a nemocech dětí. Nejméně 3 měsíce kojilo 35,9 % žen (423) a 24,6 % (290) dětí bylo krmeno jen umělou výživou. Z celkového počtu 1177 mělo 20,8 % (245) dětí diagnostikovanou alergii a 10,2 % (120) astma. Pomocí statistických výpočtů se zjistilo, že děti, které byly plně kojené alespoň 3 měsíce měly výrazně méně alergií zasahujících dýchací cesty, kojení snížilo jejich výskyt o 37 %. Kojení také snížilo riziko alergického astmatu. Výsledky studie tedy dokládají, že proti dětem, které nebyly vůbec kojené, mají děti kojené mnohem menší výskyt alergií a alergického astmatu.

Zdroj:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6578430/