Kojení a kouření matky mají vliv na kvalitu kostí dětí a mladých dospělých

Rubriky:

Autoři studie v předešlém výzkumu zjistili, že mnohé faktory, jimž jsou děti vystavené v raném dětství, se podepisují na kvalitě kostí mezi 8 až 16 lety. Nyní studii rozšířili a sledovali kvalitu kostí 201 „dětí“ až do 25 let. Hodnotila se jejich stavba, architektura, tak mineralizace.

Ukázalo se, že nízká porodní hmotnost nemá vliv na kvalitu kostí v dalších letech. Jiné je to u kouření matky. To má negativní dopad na kvalitu kostí, který je viditelný i po 25 letech. Naopak kojení je spojené s lepším stavem kostí. Je lepší celková kostní denzita, kvalitnější je kortikální (kompaktní) i trabekulární (trámčitá) část. Tento efekt je patrný hlavně u dětí, které se narodily předčasně, a to hlavně v oblasti kosti dolních končetin.

Studie tedy dokazuje, že kojení je spojené s nižším rizikem zlomenin dětí v dalších letech, zatímco kouření matky může riziko zvyšovat. Chování matky může ovlivnit zdraví dítěte na celý další život. 20.7.2020

Zdroj: Associations of Breastfeeding, Maternal Smoking, and Birth Weight With Bone Density and Microarchitecture in Young Adulthood: a 25‐Year Birth‐Cohort Study